การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 กลุ่มภาคกลาง การแข่งขันทักษะงานฝึกฝีมือ การแข่งขันทักษะเขียนแบบและออกแบบด้วยคอมฯ (Auto cad) และการแข่งขันทักษะเขียนแบบเครื่องกลฯ (Solid works)
Jan 27, 2020
NATTAVIROT INYANG (Owner)
Chompoonuch Nadee