สรุปประเมินภายนอก รอบ 4 สมศ.
Nov 19–20, 2019
thungkula phittayakom (Owner)
chamnan ketsora