2562-12-14-งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การงานอาชีพ "การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
Dec 13 – 14, 2019
swsk school (Owner)
ประพิศ งางาม
Charmchuree Someboonmee