Brandeskiklub 1991-95
Delte
maja Krogh-Rosenberg (ejer)