Rozlúčka so štvrtákmi 2010
May 7, 2010
Web SZSNZ (Owner)
Janka Tinákova
Mária Hajnovičová