วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 กลุ่มงานห้องสมุดได้จัดอบรมการใช้งานห้องสมุดดิจิทัล ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 221 ให้กับบุคลากรครู โดยส่งตัวแทนกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 3 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนในการเข้ารับการอบรมพร้อมนำสู่การขยายผลต่อ ให้กับบุคลากรครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานเพื่อลูกสู่ผู้เรียนอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด
Oct 26, 2017
 · 
Shared
Lukhamhan TV Channel (Owner)