14 พฤษภาคม 2563 : ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ และกำหนดการ ปีการศึกษา 2563
May 14
นายอรุณ ตั้งมโนกุล (Owner)
CSS ELITE