Vũng Tàu - June 2014
Jun 13–15, 2014
Tran Khai Xuyen (Owner)
Tuấn Minh Nguyễn