คณะอดีต ส.ส.วิรัตน์ ตยางคนนท์ และโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ แบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านคันชา บ้านธาตุทอง และพี่น้องชาวสกลนครที่ประสบอุทกภัย 31 กรกฎาคม 2560
Jul 30 – Aug 1, 2017
MP126 ฝ่ายประถม (Owner)
สารัตถะ Pai