วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จัดกิจกรรมภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่น “ตำ 3 มะ แซบนัวรัวครก” ขึ้นเพื่อเป็นการฝึกทักษะการทำอาหารให้แก่ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ ณ อาคารเทพหิรัณย์ฯ
Nov 24–25, 2020
 · 
Shared
varitnun noiearm (Owner)