วันที่ 5-7 เม.ย. 64 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษา กิจกรรมที่ 4 การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้องประชุมสักทอง โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Apr 2–7
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ
ศิริลักษณ์ สังข์ทอง
นิติ ยาภร