2019.10.20 - Hậu Đại Hội (hình từ Chu Khắc Bình)
Oct 20–25, 2019
Kinh Thuong (Owner)
Truong Pho