20 Nam Cali. gặp gở HC2 Ngô B. Nhẫn và Trịnh V. Tho ngày 03 tháng 07 năm 2021 tại Nhà hàng Hồng Ân, Nam Cali.
Jul 4
ĐệNhịHổCáp K20 SQHQ/NT (Owner)
Cindy Nguyen