พิธีสมโภชผ้าพระบฏ
Feb 25–26, 2018
อรุณ ไชยวรรณ์ (Owner)
รุ่งทิพ จันทร์มุณี
รุ่งทิพ จันทร์มุณี
ข้อมูลขึ้นเว็บ กัลยาณีศรีธรรมราช