Họp Mặt Tất Niên ở Sydney 2013 - Nhà Dr. Tường Duy Long
Jan 25 – 27, 2014
Khoa Hoc Sai Gon (Owner)
Long Tuong