Thánh lễ an táng Nữ tu Marie Genevieve Nguyễn Thị Châu tại Đan viện Carmel Nhatrang
Oct 10, 2017
Nha Trang (Owner)
Dung Doan
Duc Hanh Duong
Trần Truyền