ภาพบรรยากาศ การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู เนื่องในโอกาสการย้ายมามาดำรงตำแหน่งครูที่ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ณ อาคารโสตทัศนศึกษา ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566
May 11 – 12, 2023
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
นิพพาพร ส่งศรี
ธนะรัตน์ วิทยาขาว
นางรัชนีกร โสภาพรม
payoon koy
พัชริดา สุวรรณกูฏ
ประธาร วสวานนท์
นิ่มนวล แสงสวย
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร