นายบัวแวว โคตรนรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม พบปะและให้โอวาท นักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ SM SC ICE EP และ GEP ในการเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม
Mar 18, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Sumalee Punsanit