โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ สพม.29
May 8, 2019
Lukhamhan TV Channel (Owner)
กฤตธีรา คำโสภา622061
ชวลิต ชาญเฉลิม
sitapa thongrat
งง งง