670617 ตรวจสุขภาพประจำปี 67 ของนักเรียน นักศึกษา
Jun 16
ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยฯ (Owner)
โชติ นุชม่วง
Phayao A
Pimsucha Ponglungkapasit
Kittiya Yuentham
เด็กชายพิเชฐ กอนแสง
adisak aintanu
ปิยพร วงศ์ตําปา
Naeethkan