(ชุดที่ 02)การแข่งขันฟุตบอลประเพณี โรงเรียนคู่พัฒนา เลยพิทยาคมVSเลยอนุกูลวิทยา ครั้งที่ 5 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
Apr 5–6
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
นราธิป เจียมสงวน