Dzień Niepodległości
Nov 11 – 12
SP nr 4 w BYtomiu Im. Mikołaja Kopernika (Owner)
Angelika Kurowska
Marek Kamiński