กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพร สักการะเจ้าพ่อลือคำหาญ ณ โรงเรียนลือคำหาญวาริชำราบ วัน พฤหัสบดี ที่ 7 เมษายน 2565
Apr 6
ห้องเรียน ลือคําหาญ (Owner)
Suriya Wanna
พลอยนรินทร์ จันทร์ชนะ
Pachira Boon
ครูณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร
นิ่มนวล แสงสวย
porntip muangkaew
อุทัยวรรณ โสภาพิศ
นางเอื้องฟ้า สุนันท์