Ngô Quyền - Họp Mặt Truyền Thống kỳ thứ 19 - Chuyến đi đến Vegas - Ngày 4 Tháng 7 Năm 2022.
Jul 4 – 16, 2022
Kim Vo (Owner)
Mia Mai