HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG lần thứ 30 - Nông Lâm Súc Bình Dương ngày 1.1.2020
Dec 31, 2019–Jan 3, 2020
Trường NLS Bình Dương (Owner)
Suong Tam
Hao Tran
Văn Dũng Lê
Kim Nguyen
quyt van
Viet Nguyen
HUONG Bui
Kim Chi Trần