ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2564 (ประธานสนามสอบ กรรมการกลางและตัวแทนศูนย์สอบ (8 กุมภาพันธ์ 2565)
Oct 7, 2021 – Feb 8, 2022
 · 
Shared
Nisan Nakwisut (Owner)