2018-11-18 Đại hội Dân Chúa Giáo xứ Tà Lùng
Nov 18, 2018
BMVTT Giáo Phận Lạng Sơn - Cao Bằng (Owner)
Nguyen Truong