นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการเปิดอบรม โครงการอบรมการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร "จิตวิญญาณครู Thailand 4.0 " โรงเรียนเลยพิทยาคม วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน อ.เชียงคาน จ.เลย (10 พฤษภาคม 2561) ชุดที่ 02
May 10, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Parn Artzatru