กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561
May 3–4, 2018
BorwornMongkol Theatre (Owner)
นู๊ นก