นายธวัช มูลเมืองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โครงการห้องเรียนพิเศษ SC ICE SM วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ หอประชุม 25 ปี เลยพิทยาคม
Mar 17, 2018
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Pronpit Imerb