12 March 2019: Cam - 1
Mar 11–12, 2019
URSI APRASC 2019 (Owner)
BISWAJIT PATRA
Yash Sanghvi
Subhankar Shome
Navraj Poudel
Usha Singh
Joshi Yogeshkumar DileepKumar
Komal Saxena