2563-09-28 ผอ.มอบเกียรติบัตร นร. รักการอ่าน/นักกีฬาเปตองหญิง
Sep 27, 2020
โรงเรียน ไม้แก่นกิตติวิทย์ (Owner)
นูรซูวัยบะห์ หะมะ