การเข้าค่ายพักแรมกองลูกเสือเกียรติยศและสอบวิชาพิเศษ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว หาดสวยรีสอร์ท อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 11-13 ต.ค. 2560
Oct 11, 2016 – Oct 19, 2017
 · 
Shared
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)