เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมเป็นประธานในกิจกรรมบูรณาการแบบครบวงจร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปี 2562 นวัตกรรมนำสู่อาชีพ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง Innovation for Career basad on Sufficiency Principle
Aug 14–15, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Arunee Arunee