วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี ได้จัดการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต (หลักสูตร 1 เดือน) การอบรมแบ่งออกเป็นการอบรมภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ และฝึกภาคปฏิบัติในแหล่งฝึกโรงพยาบาลต้นสังกัด ระยะเวลาในการอบรม 4 สัปดาห์ โดยช่วงระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 29 สิงหาคม 2564
Aug 15–Sep 1
 · 
Shared
BNC ChonBuri (Owner)