เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 นายนราธิป เจียมสงวนรองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคมพบปะและให้โอวาทนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 ในโอกาสเรียนปรับความรู้พื้นฐานระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2562 ณ บริเวณหน้าเสาธง
Apr 25, 2019
พิทยา พรหมปัญญา (Owner)
Jakjaan Nati
Choocheep Chaiya
ploy 1349