SORTIDA P5
May 27–30
Mare de Déu del Sòl del Pont (Owner)
Salma Elhanouti
Miquel Viñas
Anna Roca
Saad Kdider
Cristina Creus
Isabel Guix
Harol Serna Vanegas
Veronica Bonilla Sanchez
Carme Guzman Silva