ภาพบรรยากาศการลงทะเบียนยืนยันตัวตนตามนโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ งานอนามัยโรงเรียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ณ อาคารโสตทัศนศึกษา โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ
May 26 – 27
นายวิศวะ ประสานวงศ์ (Owner)
ICT Lukhamhan
สิริ ชาแนล
CK _S
นางรัชนีกร โสภาพรม
Vjfghh Bjchj
Neo Anderson
สุวนันท์ แท่นทอง
นางสาวภัทราวรรณ อุทธสิงห์