2563-10-29 พิธีเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากร แผนกอิเล็กทรอนิกส์และเมคคาทรอนิกส์ หลักสูตร Robot Arms และ Internet of Things ณ อาคารปฏิบัติการ E-TECH SMART COLLEGE วิทยาลัย อี.เทค
Oct 29, 2020
 · 
Shared
Photo Mdec (Owner)