พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 (11-12-2562)
Dec 11, 2019
มานัสวี ด้วงไพรี (Owner)
Aram Thongmee
ณัฐภัสสร ธรเสาวรารัตน์
Onuma Thongpha