2563-06-16 การไฟฟ้าศรีสะเกษและการไฟฟ้าราษีไศล ร่วมกันปรับภูมิทัศน์โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
Jun 15–16, 2020
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ (Owner)
โกสิทธิ์ ทองคําเจริญ