Sports Day 2018-19
Feb 24–25, 2019
dps-vasant vihar vasant vihar (Owner)
Parina Khandelwal
MAYANSH KHURANA
ADITYA DWIVEDI VV 5D
Sadiya Khatoon
ARYAMAN AGGARWAL 8G
surender Kumar
Lalit Mukhiya
Devraj Nimble