2563-10-30 พิธีเปิดโครงการค่ายคุณธรรม-จริยธรรม นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อารีน่า 1 วิทยาลัย อี.เทค
Oct 30, 2020
Photo Mdec (Owner)
tapanaphong khiaowan
ภัทรพงษ์ ทองบาง