2018 Štinjanska ekspedicija u Rusiju
Jun 10–28, 2018
NK Štinjan slike (Owner)
Maturanti Gimpula
Igor Koron
Matjaž Špacapan
Marko Vuk
Davor Vozila