Sri Swami Narayana (BAPS) Institution head, Sriman Mahanth Swamy Visit to Statue of Equality
May 6–25, 2018
Statueofequality - Sri Ramanuja Sahasrabdi (Owner)
rahul patil
bhaskar chauhan
Prasad Ramanujadasa
Viraj P
yash raval
Rahul Prakash
Venkateswara Rao Kakani
Keshav Kandala