บันทึกภาพที่ระลึก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/4 รุ่นที่ 35 "LUCIANA"
Jan 15, 2018
MasterP (Owner)
เอกฉันท์ เกิดพรดาวชัย
Yada Thutaworn
Cbammm