ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ (GP-Science) ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันวัดความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ (Science Test 2023) ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 1. นายรัชชานนท์ โสดาภักดิ์ ม.4/13 (ทุนการศึกษา 1,200 บาท) 2.นางสาวพัชรีพร ขาววงษ์ ม.4/13 (ทุนการศึกษา 500 บาท)
Feb 29
 · 
Shared
นายณรงค์วิทย์ สิงคิบุตร (Owner)