พิธีมอบใบประกาศนักเรียนที่จบม.3 ปีการศึกษา2560(27มีค.61)
Mar 27, 2018
nukool channel (Owner)
บัณฑิตา ผิวบาง
เจษฎาภรณ์ พิมพาชัย
Pretty 3519
สรัณญู เทวนัง
Jirawan Paireeron
ying nutthacha
สมหวัง มหาวัง
Tanyapon Saison