วันที่ 13 ต.ค. 63 โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ จัดกิจกรรมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมระลึกในพระมหากรุธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมทชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช ณ หอประชุมอุบลชาติ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูลฯ
Oct 13
โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี (Owner)
ฐิตินัน จันทร์เพ็ญ