สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้น ม.6 วันที่ 2 ต.ค. 2560
Oct 1 – 2, 2016
Benchamarachuthit Chanthaburi School (Owner)
ณัฐวุฒิ พรรคสวาท